Uvjeti korištenja

Cjelokupan sadržaj Digitalnog arhiva DASB-a zaštićen je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18). Državni arhiv u Slavonskom Brodu (DASB) ima isključivo pravo izvršiti ili odobriti reproduciranje gradiva iz ovoga Digitalnog arhiva, kao i njegovo distribuiranje ili iznajmljivanje.

Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18), svatko tko bez odobrenja Državnog arhiva u Slavonskom Brodu reproducira, distribuira, iznajmi, stavi na raspolaganje javnosti, priopći javnosti ili se na drugi način protupravno koristi sadržajem ovoga Digitalnog arhiva biti će kažnjen novčanom kaznom sukladno navedenom Zakonu.

Prema Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 121/19), za korištenje arhivskog gradiva Digitalnog arhiva DASB-a u svrhu promidžbe, stjecanja dobiti kao i za umnažanje ili za objavljivanje reprodukcija ili samog arhivskog gradiva potrebno je zatražiti odobrenje Državnog arhiva u Slavonskom Brodu.

Korisnik je obvezan u svojim radovima ili napisima u kojima kao izvor koristi arhivsko gradivo Digitalnog arhiva DASB-a pravilno navesti naziv arhiva, arhivskog fonda ili zbirke i oznaku arhivske jedinice korištenog gradiva.

Korisnik je obvezan dostaviti DASB-u jedan primjerak svog stručnog ili znanstvenog rada, odnosno knjige nastale na temelju korištenog arhivskog gradiva ovoga Digitalnoga arhiva radi unaprjeđenja arhivske djelatnosti.

Skip to content