HR-DASB-1, GPBNS, Opća uprava (1882.-1914.), kut. br. 1

Naziv:
Kutija br. 1

Signatura:
HR-DASB-1

Naziv fonda/zbirke:
Gradsko poglavarstvo Brod na Savi (1881.-1918.)

Naziv serije:
Opća uprava

Inventarni broj:
Kutija br. 1

Stvaratelj:
Gradsko poglavarstvo u Brodu na savi

Sadržaj:
Ovi dokumenti odnose se pretežno na spise s područja korespondencije. Gradsko poglavarstvo (Magistrat), kao i pojedinci, korespondiraju s najvišim tijelima uprave kao npr. Zemaljskom vladom u Zagrebu, pojedinim ministarstvima u Budimpešti. Prepisku vode i pojedini rukovoditelji međusobno kao npr. veliki župan i gradonačelnik brodski. Gradsko poglavarstvo je održavalo poslovne veze i s pojedinim tuzemnim i inozemnim firmama kao npr. Franz Manoschek, Wien, Eternit Werke - Ludvig Hatschek - Wien- Budapest, Osterreichische Saurer - Werke wien, Brodskom tvornicom keramičkih boja, Jugoslavenskim Siemens d. d. Zagreb, Parnom pilanom i tvornicom furnira "Slaveks", Prvom Jugoslavenskom tvornicom vagona, strojeva i mostova d. d. Slavonski Brod, Udruženjem trgovaca za srez i grad Slav. Brod, te konvencionalne odnose sa Generalnim konzulatom SHS u Trstu, Agencijom "Avala" (podružnica Zagreba), i Velikim županom Osijek. Tu su razne molbe i žalbe u kojima gradjani traže realizaciju svojih prava čije rješavanje nije u kompetenciji unutrašnjih poslova ili suda; sadržaj zakletvi činovnika Gradskog poglavarstva.

Vrijeme nastanka:
1882. - 1914.

Mjesto nastanka:
Slavonski Brod

Nakladnik:
Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Format:
jpg

Rezolucija:
300 dpi

Količina zapisa:
622

Jezik:
Hrvatski, njemački

Vlasnička prava:
Državni arhiv u Slavonskom Brodu