Super maraton Tade Opačka

Naziv:
Super maraton Tade Opačka

Signatura:
HR-DASB-348

Naziv fonda/zbirke:
Zbirka plakata

Naziv serije:
Sport

Inventarni broj:
323

Stvaratelj:
Plamen Sl. Brod

Tema i ključne riječi:
atletika, humanitarna priredba

Sadržaj:
Super maraton posvećen je liječenu mladog i teškog bubrežnog bolesnika Stjepana Slamana.

Vrijeme nastanka:
1994-10-15

Mjesto nastanka:
Slavonski Brod

Nakladnik:
Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Format:
jpg

Rezolucija:
300 dpi

Količina zapisa:
1

Jezik:
hrvatski

Odnos:
dio zbirke; izložba Brodski sport kroz Zbirku plakata

Vlasnička prava:
Državni arhiv u Slavonskom Brodu

arhivska stavka
Skip to content